Florida Trustee Implementation Group Seeks Public Comment on Second Phase of the Florida Coastal Access Project

share

The Florida Trustee Implementation Group, has released its Draft Phase V.2 Restoration Plan and Supplemental Environmental Assessment (Draft Phase V.2 Plan). The plan is consistent with the Trustees’ Programmatic Restoration Plan and proposes projects to compensate for a portion of the lost recreational use in Florida caused by the Deepwater Horizon oil spill.

Texas Trustee Implementation Group Releases First Restoration Plan

share

The Texas Trustee Implementation Group has released its first restoration plan. The restoration projects described in the plan address natural resource injuries resulting from the Deepwater Horizon oil spill. The plan, consistent with the Trustees’ programmatic restoration plan, focuses on oysters and wetlands, coastal, and nearshore habitats.

Alabama TIG Approves Project Modification for Research and Education Center

share

The Alabama Trustee Implementation Group is making changes to the Research and Education Center element of the Phase III Early Restoration Gulf State Park Enhancement Project.  The Research and Education Center was originally planned to be located near the existing Gulf State Park campground.  After further engineering and design studies were conducted, a better site was identified near the Gulf State Park headquarters. 

Notice of Intent to Draft Restoration Plan in Louisiana

share

The Louisiana Trustee Implementation Group is beginning the process of drafting a Deepwater Horizon restoration plan to address lost recreational opportunities and nutrient reduction (nonpoint source). The plan may include projects under the “Provide and Enhance Recreational Opportunities” restoration type as well as the “Nutrient Reduction (Nonpoint Source)” restoration type. It will be consistent with the Trustees’ Programmatic Damage Assessment and Restoration Plan (PDARP). 

Changes to the Oceanic Fish Restoration Project

share

The Oceanic Fish Restoration Project is helping to restore pelagic fish biomass in the Gulf of Mexico by reducing mortality of fish caught unintentionally as bycatch during fishing activities. Through the project, pelagic longline vessel owners can participate in a voluntary, temporary, six-month repose period each year. During this period, participating vessel owners refrain from pelagic longline fishing and may instead fish with alternative gear, specifically greenstick or buoy gear.

Các Ủy viên sẽ Tổ chức Buổi họp Thường niên Lần hai vào Ngày 30 Tháng 11

share

Các Ủy viên sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Mobile, Alabama. Chúng tôi sẽ cập nhật các công việc của mình từ sau vụ dàn xếp lịch sử với BP, và mô tả các hoạt động lập kế hoạch phục hồi và cơ hội để công chúng tham gia. 

Changes to Louisiana Oyster Restoration Project

share

The Louisiana Trustee Implementation Group is making some changes to the Louisiana Oyster Cultch Project. This project was selected during the first phase of early restoration in 2012.

The project placed oyster cultch onto approximately 850 acres of public oyster seed grounds throughout six areas in coastal Louisiana, including Lake Fortuna. It also constructed an oyster hatchery facility to improve existing oyster hatchery operations and produce supplemental larvae and seed.

Các Ủy Viên hoãn cuộc họp thường niên lần thứ hai

share

Do các tác động lan rộng có thể xảy ra của cơn bão Irma, các Ủy viên đã hoãn cuộc họp công khai dự kiến ​​vào ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Mobile, Alabama. Cuộc họp công khai của Nhóm Thực hiện Ủy quyền khu vực cũng được hoãn lại. Chúng tôi cam kết cung cấp bản cập nhật hàng năm cho công việc của chúng tôi và để nghe từ bạn. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại cuộc họp càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ đăng thông tin trên trang web này. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc khôi phục vịnh Mexico.