Tham dự Hội thảo Tiếp cận Cộng đồng của Chúng tôi vào Ngày 18 Tháng 7, Trước Cuộc họp Thường niên ở Mississippi

Image

See this story in English. (Tiếng anh)

Quý vị đang tìm kiếm thêm thông tin về công tác lập kế hoạch phục hồi Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico hoạt động như thế nào hay cách quý vị có thể tuân theo quy trình dễ dàng hơn, tham gia, hoặc thậm chí gửi ý tưởng dự án ra sao?

Các Ủy viên sẽ tổ chức một buổi hội thảo hai phần về giáo dục và tiếp cận cộng đồng vào tối ngày 18 tháng 7. Hội thảo này sẽ là sự bổ sung cho cuộc họp công chúng thường niên lần thứ ba của Hội đồng Ủy viên vào ngày 19 tháng 7. Tại hội thảo, các thành viên cộng đồng và tổ chức có thể tìm hiểu thêm về:

  • Những điểm cơ bản của quy trình Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon và cách nó so sánh với những nỗ lực phục hồi khác ở Vịnh Mexico.
  • Cách đề xuất các ý tưởng dự án phục hồi một cách hiệu quả.

Hội thảo cũng sẽ tạo cơ hội đối thoại để giúp chúng tôi thúc đẩy sự tham gia hiệu quả hơn nữa. Hãy mang ý tưởng của quý vị đến với chúng tôi. Để giúp đưa ra cái nhìn toàn diện về công tác phục hồi trên toàn vùng Vịnh, chúng tôi cũng sẽ có các đối tác từ RESTORETổ chức Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã Quốc gia tham gia.

Chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng và các tổ chức có kinh nghiệm về phục hồi Vùng Vịnh, và những người muốn tham gia đến tham dự. Đây là cơ hội duy nhất để rà soát lại công việc của chúng tôi trong khi có các nhân viên và chuyên gia ngồi trong phòng trả lời các câu hỏi của quý vị về công tác phục hồi vùng Vịnh.

Ngày tháng

 7/18/2018

Thời gian

Đăng ký, Gặp gỡ và Chào hỏi – 5:30  đến 6:00 p.m.

Phiên 1: “Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên 101” và Thảo luận – 6:00 đến 7:10 p.m.
Chúng tôi sẽ đề cập đến những điểm cơ bản trong Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau sự cố Deepwater Horizon, tập trung chủ yếu vào các quy trình hậu dàn xếp. Các điểm chính bao gồm cách công tác phục hồi được tổ chức và quản lý như thế nào theo các chương trình khác nhau, quy trình xây dựng kế hoạch phục hồi chung theo NRDA, nơi tìm kiếm thông tin, và cách tham gia. Cuối phiên họp này là phần đặt câu hỏi và trả lời dành cho các thành viên cộng đồng và các bên liên quan cũng như thảo luận về các chủ đề của Phiên 1 với một hội đồng chuyên gia.

Nghỉ giải lao – 7:10 đến 7:30 p.m.

 

Phiên 2: “Từ Khái niệm cho đến Dự án” và Thảo luận – 7:30 đến 9:00 p.m. 
​Chúng tôi sẽ trình bày các bước từ khi các Ủy viên yêu cầu ý tưởng dự án từ công chúng cho đến khi hoàn tất kế hoạch, bao gồm thông tin về cách gửi ý tưởng dự án, thông tin nào là quan trọng trong nội dung gửi đi, và các ý tưởng tận dụng nguồn lực để dự án thành công tốt đẹp. Cuối phiên họp này sẽ là phần đặt câu hỏi và trả lời dành cho các thành viên cộng đồng và các bên liên quan cũng như thảo luận về các chủ đề của Phiên 2 với một hội đồng chuyên gia.

Địa điểm

Marriott Courtyard Gulfport Beachfront
1600 E. Beach Blvd.
Gulfport, MS 39501

 

Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin và các cập nhật, bao gồm chương trình làm việc chi tiết. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy quý vị tại hội thảo.