Các Ủy Viên hoãn cuộc họp thường niên lần thứ hai

Image

Do các tác động lan rộng có thể xảy ra của cơn bão Irma, các Ủy viên đã hoãn cuộc họp công khai dự kiến ​​vào ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Mobile, Alabama. Cuộc họp công khai của Nhóm Thực hiện Ủy quyền khu vực cũng được hoãn lại. Chúng tôi cam kết cung cấp bản cập nhật hàng năm cho công việc của chúng tôi và để nghe từ bạn. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại cuộc họp càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ đăng thông tin trên trang web này. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc khôi phục vịnh Mexico.