Tham dự Hội thảo Tiếp cận Cộng đồng của Chúng tôi vào Ngày 18 Tháng 7, Trước Cuộc họp Thường niên ở Mississippi

share

Quý vị đang tìm kiếm thêm thông tin về công tác lập kế hoạch phục hồi Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico hoạt động như thế nào hay cách quý vị có thể tuân theo quy trình dễ dàng hơn, tham gia, hoặc thậm chí gửi ý tưởng dự án ra sao?

Các Ủy viên sẽ Tổ chức Cuộc họp Thường niên lần Thứ Ba vào Ngày 19 Tháng 7 tại Mississippi

share

Hội đồng Ủy viên về Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên năm 2018 vào ngày 19 tháng 7 tại Long Beach, Mississippi, gần Gulfport. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về công việc của chúng tôi từ sau vụ dàn xếp lịch sử với BP, và mô tả các hoạt động lập kế hoạch phục hồi và cơ hội cho công chúng tham gia.

Trustees to Hold Third Annual Meeting on July 19 in Mississippi

share

The Deepwater Horizon Natural Resources Damage Trustee Council will hold their 2018 annual public meeting on July 19 in Long Beach, Mississippi, near Gulfport. We will provide an update on our work since the historic settlement with BP, and describe restoration planning activities and opportunities for public engagement.

Information available from Alabama’s Public Meeting on its latest Draft Restoration Plan

share

In April, the Alabama Trustee Implementation Group held its annual public meeting and presented its Draft Restoration Plan II and Environmental Assessment. Members of the public attended the meeting to learn about the plan and give feedback. At the meeting, we described the natural resource damage assessment and restoration process and gave an overview of the plan.

Notice of Intent to Draft Restoration Plan in Louisiana

share

The Louisiana Trustee Implementation Group has begun the process of drafting the second phase of planning for evaluation of construction of projects identified for engineering and design in the Louisiana Trustee Implementation Group Final Restoration Plan #1: Restoration of Wetlands, Coastal, and Nearshore Habitats; Habitat Projects on Federally Managed Lands; and Birds.

Mississippi’s New Gulf Coast Access and Education Exhibits Open at INFINITY Science Center

share

On May 16, 2018 the Mississippi Gulf Coast’s INFINITY Science Center opened the doors of its new indoor and outdoor exhibits supported by Natural Resource Damage Assessment funding approved by the Mississippi Trustee Implementation Group and administered through the Mississippi Department of Environmental Quality.

Ghi nhớ Ngày này: Cuộc Họp Công chúng Thường niên của Hội đồng Ủy viên năm 2018 Thứ Năm, Ngày 19 Tháng 7

share

Song song với cuộc họp thường niên, các Ủy Viên sẽ tổ chức một hội thảo giáo dục và tiếp cận cộng đồng, và chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng cũng như các tổ chức tham dự cả hai sự kiện trên.