Changes to the Oceanic Fish Restoration Project

share

The Oceanic Fish Restoration Project is helping to restore pelagic fish biomass in the Gulf of Mexico by reducing mortality of fish caught unintentionally as bycatch during fishing activities. Through the project, pelagic longline vessel owners can participate in a voluntary, temporary, six-month repose period each year. During this period, participating vessel owners refrain from pelagic longline fishing and may instead fish with alternative gear, specifically greenstick or buoy gear.

Các Ủy viên sẽ Tổ chức Buổi họp Thường niên Lần hai vào Ngày 30 Tháng 11

share

Các Ủy viên sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Mobile, Alabama. Chúng tôi sẽ cập nhật các công việc của mình từ sau vụ dàn xếp lịch sử với BP, và mô tả các hoạt động lập kế hoạch phục hồi và cơ hội để công chúng tham gia. 

Changes to Louisiana Oyster Restoration Project

share

The Louisiana Trustee Implementation Group is making some changes to the Louisiana Oyster Cultch Project. This project was selected during the first phase of early restoration in 2012.

The project placed oyster cultch onto approximately 850 acres of public oyster seed grounds throughout six areas in coastal Louisiana, including Lake Fortuna. It also constructed an oyster hatchery facility to improve existing oyster hatchery operations and produce supplemental larvae and seed.

Các Ủy Viên hoãn cuộc họp thường niên lần thứ hai

share

Do các tác động lan rộng có thể xảy ra của cơn bão Irma, các Ủy viên đã hoãn cuộc họp công khai dự kiến ​​vào ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Mobile, Alabama. Cuộc họp công khai của Nhóm Thực hiện Ủy quyền khu vực cũng được hoãn lại. Chúng tôi cam kết cung cấp bản cập nhật hàng năm cho công việc của chúng tôi và để nghe từ bạn. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại cuộc họp càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ đăng thông tin trên trang web này. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc khôi phục vịnh Mexico.

Trustees Postpone Second Annual Meeting

share

Due to the possible widespread impacts of Hurricane Irma, the Trustees have postponed our public meeting scheduled for September 12, 2017 in Mobile, Alabama. 

We remain committed to providing an annual update of our work and to hearing from you. We will reschedule the meeting as soon as possible and we’ll post the information on this website. Thank you for your interest in restoring the Gulf of Mexico.

Alabama Trustee Implementation Group Begins Drafting its Second Restoration Plan

share

The Alabama Trustee Implementation Group (TIG) has initiated drafting our Restoration Plan II/Environmental Assessment (plan). This is our second plan to address injuries from the Deepwater Horizon oil spill. This plan is consistent with the 2016 Programmatic Damage Assessment and Restoration Plan (PDARP).

Louisiana Trustee Implementation Group Asking for Restoration Project Ideas

share

The Louisiana Trustee Implementation Group is planning restoration activities to address injuries caused by the Deepwater Horizon oil spill. We would like your input on restoration opportunities in the Louisiana Restoration Area.

We will consider activities under a range of restoration types to address a variety of injuries. The restoration types that may be considered are: